Proje Yönetim Hizmetleri

Proje Planlama ve Teklif Hazırlama: Engin proje deneyimimizden faydalanarak, devreye alma desteği, nakliye ve diğer proje ve program gereksinimleri dahil olmak üzere (LEED, İş Sağlığı ve Güvenliği -İSG; şantiye güvenlik gereksinimleri ve diğer yerel gereksinimler) inşaat projeleri için aşağıdan yukarıya doğru malzeme, işçilik ve ekipman altında kategorize edilmiş şekilde maliyet tahminleri hazırlıyoruz. Ayrıca, proje yaşam döngüsü boyunca gelir ve giderlerin dağılımını tarif etmek için kaynak grafiği ve nakit akış çizelgeleri oluşturuyoruz.


Proje Takvimleri: Primavera P6 ile planlama hizmetleri sunuyoruz. İşin yapım sözleşmesine uygun olarak Temel programlar ve aylık güncellemeler hazırlıyor, uygulama sırasında, proje programına dayalı olarak kritik faaliyetleri izliyor ve yönetime tavsiyelerde bulunuyoruz.


Proje Durum Raporlama: Projelerin zamanında yürümesini sağlamak için planlanan işlere göre edinimleri takip eden aylık ilerleme raporlama sistemleri uyguluyor, ayrıca alternatif yaklaşımların işe etkisini inceliyoruz. İlerleme özetini web sitesi kontrol panelinde proje ekibine gösteriyor ve gerektiği şekilde güncellemelerini yapıyoruz.


Teklif [Teknik Dosya] Yazılması: Gerekli Proje Planları, İSG, Kalite Kontrol ve Çevre ve benzerleri dâhil olmak üzere, tüm Proje Planlama Paketini İhale Dokümanına göre derliyoruz. Tasarla-Teklif-Yap (Design-Bid-Build), Tasarla-Yap (Design-Build) veya Entegre Proje Teslimi (Integrated Project Delivery) gibi seçenekler arasından işe uygun sözleşme tipinin seçimi ve inşaat sözleşmesinin yapılması desteği veriyoruz. Verimsizlikleri belirlemek ve proje tasarımını proje bütçesi ve takvimi ile uyumlu hale getirmek için inşaat projesinin tasarımı, tedarik ve üretimine ait seçenekler ile Yapılabilirlik analizleri hazırlıyoruz.


Tasarım Yönetimi: Proje ve müşteri gereksinimleri ile uyumlu olarak, en uygun tasarım ekibini oluşturur veya Müşterinin tercihine göre çalışabiliriz. Uygulama Projesinden önce Hedef Maliyet belirlemek için Tasarım Ekibi ile birlikte çalışıyor ve tasarım boyunca gerekli güncellemeleri yapıyoruz. Tasarım boyunca maliyet analizleri, imalat projeleri, inşa edilebilirlik incelemeleri ve disiplinler arası koordinasyon sorumluluklarımız altında olmaktadır.


Proje ve Maliyet Takibi: İlerlemeyi gösteren güncellenmiş çalışma programını ve nakit akış eğrisini düzenli olarak hazırlıyor ve varsa zayıflık alanlarını ve kurtarma yöntemlerini belirliyoruz. Periyodik Kazanılmış Değer hesaplamaları yapıyor ve kalan bütçe için tahmin analizleri gerçekleştiriyoruz. Genellikle çevrimiçi olarak her
projeye Web üzerinde bir Proje Portalı oluştururuz ve burada Gantt Grafikleri, Görevler, Kilometretaşı çizelgeleri, genel Durum bilgileri, İlerleme Raporları, Gösterge Tabloları da dâhil olmak üzere uygun verilerle Proje Ekibinin incelemesi için proje durumunu düzenli olarak güncelliyoruz.


Proje Değişiklikleri ve Fiyat ve Süre Talep Analizleri: Proje kapsam temelinin sürekli izlenir ve Proje Portalında Değişiklik Kaydını sürekli güncel tutulur. Değişikliklerden kaynaklanan Süre ve Fiyat farkı Taleplerinin sunulması için kanıt niteliğinde belgeler ve ayrıntılı etki analizleri hazırlanır.


Tedarik Yönetimi: Tedarik sürecinin titizlikle planlanması proje bütçesini korumak için çok önemlidir. Proje başında hazırlanan Detaylı Malzeme Listesi, malzeme tip ve bina bölgesine göre bütçesini, onayını, sipariş ve sevkiyat tarihlerini içeren izleme günlükleri ile güncel tutulur. Gümrükleme ve muafiyet işlemleri için tüm belgeler hazırlanır. Proje Portalı üzerinden satınalma ve işveren onay takibinin ilgili günlükler ve belgelerle güncellemesi yapılır.